เปลี่ยนตัวอักษรในการแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษ ในโปรแกรม iTunes 11

วิธีการดังนี้

  1. เข้าโปรแกรม iTunes 11 เลือกปุ่มด้านซ้ายบน เลือกการตั้งค่า (หรือกด CTRL+Y)1
  2. ที่แท๊บทั่วไป ตรงภาษา เลือกเป็น >อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)<23
  3. ออกโปรแกรม iTunes 11 และเข้าใหม่ ภาษาก็จะเปลี่ยนตามที่เราต้องการ
Advertisements