เปลี่ยนตัวอักษรในการแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษ ในโปรแกรม iTunes 11

วิธีการดังนี้

  1. เข้าโปรแกรม iTunes 11 เลือกปุ่มด้านซ้ายบน เลือกการตั้งค่า (หรือกด CTRL+Y)1
  2. ที่แท๊บทั่วไป ตรงภาษา เลือกเป็น >อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)<23
  3. ออกโปรแกรม iTunes 11 และเข้าใหม่ ภาษาก็จะเปลี่ยนตามที่เราต้องการ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s